Privacyverklaring

 

1.  Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring geven wij informatie over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u herleidbaar zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

a)   KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 Hemer, info@keuco.de (zie onze colofon) is conform artikel 4, lid 7 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail bereiken via datenschutz@keuco.de of per post onder vermelding van 't.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming.̍

b)  Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer) op om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen die gegevens zodra het niet langer nodig is ze te bewaren. Wanneer het wettelijk vereist is ze gedurende een bepaalde periode te bewaren, beperken we de verwerking.

c)   Als we serviceproviders opdracht hebben gegeven om bepaalde functies voor onze website uit te voeren of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder uitgebreid informeren over het gebruik van uw gegevens. Daarbij noemen wij ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

 

2.  Verzameling en opslag van persoonsgegevens alsmede de aard en het doel van het gebruik ervan

a)   Als u onze website bezoekt, verstuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Die informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen, net zolang totdat ze automatisch wordt verwijderd: IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, tijdzoneverschil met de Greenwichtijd (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), status van de toegankelijkheid/HTTP-statuscode, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de website die u naar onze website hebt doorgestuurd, browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware.

       Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: zorgen dat er een soepele verbindingsopbouw met de website tot stand komt, ervoor zorgen dat onze website eenvoudig in gebruik is, het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en aanvullende administratieve doeleinden.

De gegevensverwerking vindt wettelijk plaats op grond van artikel 6, lid 1, blz. 1 punt f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoeleinden. Wij zullen de verzamelde gegevens nooit gebruiken om conclusies over u te trekken.

Daarnaast worden er bij een bezoek aan onze website cookies en analyseservices gebruikt. Nadere toelichting daarover is te vinden onder de punten 4 en 6 van deze privacyverklaring.

b)         Mocht u vragen hebben, dan kunt u via een formulier op de website contact met ons opnemen. Daarvoor moet een geldig e-mailadres worden verstrekt, zodat wij weten wie er contact met ons opneemt en wij daar vervolgens op kunnen antwoorden. Aanvullende informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking die plaatsvindt om contact met ons op te nemen, gebeurt conform artikel 6, lid 1, blz. 1 punt a AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De persoonsgegevens die wij via het contactformulier verzamelen, worden na afwikkeling van de contactopname automatisch weer verwijderd.

 

3.  Gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

•    u daar in overeenstemming met artikel 6 lid 1 blz. 1 punt a AVG expliciet mee akkoord bent gegaan

•    het conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG nodig is de gegevens over te dragen voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een groot belang hebt bij het niet bekendmaken van uw gegevens

•    de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 punt c AVG een wettelijke verplichting is, en

•    dat wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG nodig is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.

 

4.  Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt. Ze worden bij een bezoek aan onze website op uw apparaat opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat. Ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die te maken heeft met het specifiek door u gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat wij dat rechtstreeks tot uw persoon kunnen herleiden.

Enerzijds gebruiken wij cookies, zodat u onze website makkelijker kunt gebruiken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen of u al eens subpagina's op onze website hebt bezocht. Zodra u onze website verlaat, worden die cookies automatisch weer verwijderd.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij bovendien gebruik van andere cookies. Die cookies worden voor een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen. Als u onze website dan opnieuw bezoekt, herkent de server automatisch dat u de website al eens hebt bezocht en welke instellingen en aanpassingen u toen hebt gekozen en gedaan. Daardoor hoeft u die gegevens niet opnieuw in te voeren.

Daarnaast gebruiken wij cookies om statistisch vast te leggen hoe onze website wordt gebruikt. Op die manier kunnen we de website optimaliseren (zie lid 6). Dankzij die cookies kunnen we bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch herkennen dat u onze website al eens eerder hebt bezocht. Die cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die via de cookies worden verwerkt, zijn voor de genoemde doeleinden nodig om onze legitieme belangen evenals die van derden in het kader van artikel 6 lid 1 zin 1 punt f AVG te beschermen.

De meeste browsers accepteren automatisch dat er cookies worden geplaatst. Uw browser kan echter dusdanig worden ingesteld, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Als u het plaatsen van cookies volledig uitschakelt, is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

5.  Analysetools

De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en die door ons worden gebruikt, worden op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG uitgevoerd. Dankzij die tracking kunnen we ervoor zorgen dat onze website volgens uw interesses wordt ingevuld, en voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we tracking om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Die belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om onze website op interesses gebaseerd vorm te geven en om de website voortdurend te kunnen optimaliseren. Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna 'Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, zodat uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de eigenaar van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de website-eigenaar te leveren.

a)   Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

b)  U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dat zo in uw browsersoftware in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door de browser-plug-in te downloaden en te installeren - die beschikbaar is via de onderstaande link - kunt u ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en die gegevens verwerkt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

c)   Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt, zodat ze niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, worden die onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daardoor onmiddellijk verwijderd.

d)  Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen wij onze website verbeteren, wat het voor u als gebruiker interessanter maakt. In uitzonderlijke gevallen wordt persoonlijke informatie overgedragen naar de VS. Voor dergelijke gevallen heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Het gebruik van Google Analytics vindt wettelijk plaats conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

e)   Informatie van derde partijen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht van het privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacyverklaring: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

 

6.  Plug-ins voor sociale media

Wij maken momenteel geen gebruik van plug-ins voor sociale media.

 

7.  Integratie van YouTube-video's

a)   Onze website bevat YouTube-video's die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com  en die direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Ze zijn allemaal geïntegreerd in de 'uitgebreide privacymodus', d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden gestuurd als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens die vermeld staan in paragraaf 2 overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

b)  Door de website te bezoeken, wordt YouTube geïnformeerd dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens doorgegeven die onder punt 2 van deze verklaring genoemd zijn. Dat gebeurt ongeacht of u bij een gebruikersaccount van YouTube bent aangemeld of dat u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw gebruikersaccount toegewezen. Als u uw YouTube-profiel niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op. Ze worden vervolgens gebruikt voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor het op interesses gebaseerd ontwerpen van zijn website. Een dergelijke evaluatie van het gebruikersgedrag wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw gebruik van onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Dat kunt u doen door contact op te nemen met YouTube.

c)   Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en privacyinstellingen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

8.  Rechten van de betrokkene

a) Wat betreft uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

      •    recht op informatie,

      •    recht op rectificatie of verwijdering,

      •    recht op beperkte verwerking,

      •    recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

       •    recht op gegevensoverdracht.

b)  Tevens bent u gerechtigd om een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

 

9.  Herroepingsrecht

Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG worden verwerkt, hebt u conform artikel 21 AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan alleen als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen herroepingsrecht dat door ons wordt geïmplementeerd zonder dat u een specifieke situatie hoeft te noemen.

Stuur een e-mail naar info@keuco.de als u uw recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen.

 

10.    Gegevensbescherming

Onze website maakt gebruikt van de gangbare SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dat een 256-bits-versleuteling. Als uw browser geen 256-bits-versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een subpagina van onze website is versleuteld, kan worden herkend aan het gesloten slotje resp. aan het vergrendelingspictogram dat wordt weergegeven in de onderste statusbalk van uw browser.

Tevens nemen wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, tegen gedeeltelijk of volledig verlies, tegen vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en voldoen aan de laatste stand der technologie.

 

11.    Updaten en wijzigen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is per mei 2018 van kracht.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarvan of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan op elk gewenst moment op de website worden bekeken en worden uitgeprint op https://www.edition-lignatur.de/nl_NL/datenschutz.