PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím textu vás budeme informovat o shromažďování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobními údaji jsou veškeré údaje, které lze vztahovat k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, sledování využívání.

a) Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) je společnost KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 Hemer, info@keuco.de (viz naše tiráž). Našeho inspektora ochrany údajů zastihnete na adrese datenschutz@keuco.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „inspektor ochrany údajů“.

b) Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo přes kontaktní formulář, údaje, které nám sdělíte (vaše e-mailová adresa, příp. vaše jméno a vaše telefonní číslo) uložíme, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, co již nebude jejich uchovávání nutné, nebo omezíme jejich zpracování, jestliže existuje zákonná povinnost uchovávat záznamy.

c) Pokud bychom chtěli pro jednotlivé funkce naší nabídky využít pověřené poskytovatele služeb nebo vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných operacích dále podrobně informovat. Zároveň uvádíme také kritéria stanovená pro dobu uchovávání údajů.

2. Získávání a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich použití

a) Při otevření naší webové stránky se prostřednictvím prohlížeče používaného na vašem koncovém zařízení automaticky zašlou informace na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně uloží v tzv. protokolovém souboru. Následující informace se při tom shromažďují bez vašeho přičinění a jsou uchovávány až do automatického výmazu: IP adresa; datum a čas dotazu; časový rozdíl pásem vůči greenwichskému času (GMT); rozsah požadavku (konkrétní stránka); status přístupu/stavový kód HTTP; právě přenesené množství dat; webová stránka, z níž požadavek přichází; prohlížeč; operační systém a jeho plocha a jazyk a verze software prohlížeče.

Uvedené údaje se zpracováváme pro následující účely: Zajištění bezproblémového navázání spojení s webovou stránkou; zajištění komfortního používání naší webové stránky; vyhodnocení zabezpečení a stability systému a pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených účelů pro shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem rozpoznání vaší osoby.

Při návštěvě naší webové stránky používáme navíc cookies a analytické služby. Bližší vysvětlení získáte v článcích 4 a 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) V případě dotazů jakéhokoliv druhu vám nabízíme možnost navázání kontaktu s námi, a to prostřednictvím formuláře připraveného na webové stránce. Zadání platné e-mailové adresy je nutné proto, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a mohli jsme jej zodpovědět. Další údaje lze poskytovat dobrovolně.

Ke zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi dochází podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho svobodného souhlasu.

Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou automaticky vymazány po vyřízení položeného dotazu.

3. Předávání údajů

K předávání Vašich osobních údajů třetím stranám za jinými, než dále uvedenými účely nedochází. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud:

• jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR,

• předání je podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a není žádný důvod se domnívat, že na nepředání vašich údajů máte převažující ochranný zájem,

• pro případ, že pro předávání podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost, a dále

• pokud toto povoluje zákon a podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR je toto nutné pro realizaci smluvních vztahů s vámi.

4. Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky a ukládá na váš koncový přístroj (notebook, tablet, inteligentní telefon nebo podobný), pokud navštívíte naši stránku. Cookies na Vašem koncovém přístroji nepůsobí žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie se ukládají informace, které vznikají vždy v souvislosti se specificky použitým koncovým přístrojem. To však neznamená, že tím bezprostředně získáváme poznatky o vaší identitě.

Používání cookies slouží jednak k tomu, abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky. Používáme tedy tak zvané krátkodobé cookies, abychom identifikovali, že jste právě navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Tyto cookies se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

Pro zlepšení uživatelské přívětivosti používáme navíc zároveň jiné cookies, které jsou na vašem koncovém přístroji uloženy po určitou stanovenou dobu. Navštívíte-li naše stránky znovu, abyste využili naše služby, dojde k automatickému rozpoznání, že jste již u nás byli, a jaká zadání a nastavení jste učinili, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Cookies dále používáme pro statistické sledování používání našich webových stránek a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky určené pro vás (viz čl. 6). Tyto cookies nám umožňují při opakované návštěvě naší stránky automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies se po přesně definované době automaticky vymažou.

Údaje zpracované prostřednictvím cookies jsou nezbytné pro uvedené účely na ochranu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se ve Vašem počítači cookies neukládaly, nebo aby se vždy objevilo upozornění dříve, než bude uložen nový cookie. Tato úplná deaktivace cookies však může způsobit, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

5. Nástroje pro analýzu

Dále uvedená monitorovací opatření, která používáme, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. F GDPR. Použitím následujících monitorovacích opatření chceme zajistit uspořádání a kontinuální optimalizaci našich webových stránek tak, aby odpovídaly potřebám. Monitorovací opatření dále používáme pro statistické sledování používání našich webových stránek a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky určené pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat ve smyslu výše uvedeného předpisu za oprávněné.

Za účelem uspořádání a kontinuální optimalizace našich stránek tak, aby odpovídaly potřebám, používáme Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. ( https://www.google.de/intl/de/about/ ) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webové stránky Vaší osobou. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené souborem cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat, aby vyhodnotil používání webových stránek, sestavoval zprávy o aktivitách v rámci těchto webových stránek a poskytoval provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

a) IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

b) Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebude podle okolností možné využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím souboru cookie a vztahujících se k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google, a dále zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

c) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou proto zpracovávány jen ve zkrácené formě, přímou osobní identifikaci lze tak vyloučit. Mají-li získané údaje o vás osobní charakter, je tento charakter okamžitě vyloučen a osobní údaje jsou ihned vymazány.

d) Google Analytics používáme, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Prostřednictvím získaných statistik můžeme naši nabídku zlepšovat a koncipovat zajímavěji pro vás jako uživatele. Pro výjimečné případy, kdy se osobní údaje přenáší do USA, se společnost Google zapojila do mechanismu pro přenos dat mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

e) Informace o třetím poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , přehled k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a dále prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

6. Pluginy pro sociální média

Spravujeme několik veřejně přístupných profilů na sociálních sítích. Sociální sítě, které používáme, najdete níže.

Sociální sítě mohou vaše uživatelské chování zpravidla obsáhle analyzovat, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovanými sociálními obsahy (např. tlačítka Like nebo bannery). Při návštěvě naší prezentace na sociálních médiích se spustí celá řada procesů souvisejících s ochranou osobních údajů. Podrobněji:

Když jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci v příslušných sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností zaznamenány, i když nejste přihlášení nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. Takové zaznamenání probíhá například pomocí cookies, které se uloží na vaše koncové zařízení, nebo prostřednictvím uložení vaši IP adresy.

Pomocí takto zaznamenaných údajů mohou portály sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám mohou zobrazovat reklamy podle vašich zájmů v rámci příslušné prezentace na sociálních médiích nebo mimo ně. Pokud máte účet u příslušného sociálního média, může se relevantní reklama zobrazovat na všech zařízeních, na která se přihlásíte nebo na která jste se přihlásili.

Kromě toho vás chceme upozornit, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli tak může docházet k dalším procesům zpracování ze strany poskytovatelů portálu sociálních médií. Další podrobnosti najdete v podmínkách použití a stanovách o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní podklady

Naše prezentace na sociálních médiích má zajistit co možná nejširší přítomnost na internetu. Jde přitom o oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F ONOOÚ. Sociálními sítěmi spouštěné procesy analýzy vycházejí příp. z odlišných právních podkladů, které musí provozovatelé příslušných sociálních sítí uvést (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Když navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, jsme spolu s provozovatelem dané sociální platformy spoluzodpovědní za při této návštěvě spuštěné procesy zpracování osobních údajů. Svá práva (informování, oprava, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) můžete uplatnit vůči nám i vůči příslušnému portálu sociálních médií.

Upozorňujeme, že navzdory spoluzodpovědnosti s provozovateli portálu sociálních médií nemáme plně vliv na procesy zpracování údajů portálů sociálních médií. Naše možnosti se řídí podstatně podle podnikatelské politiky příslušného poskytovatele.

Doba ukládání údajů

Bezprostředně námi přes prezentaci v sociálních médiích shromážděné osobní údaje náš systém vymaže, jakmile zanikne důvod pro jejich uchování, když nás k vymazání vyzvete, když odvoláte svůj souhlas nebo když důvod pro jejich uchování zanikne. Uložené soubory cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinné zákonné předpisy – zejména lhůty pro ukládání – zůstávají nedotčeny.

Na dobu ukládání vašich osobních údajů, které si provozovatelé sociálních sítí ukládají pro vlastní účely, nemáme žádný vliv. Podrobné informace najdete přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatel je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o nakládání s osobními údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875 .

Pinterest

Máme profil na Pinterestu. Provozovatel je Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“). Podrobnosti o nakládání s osobními údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

7. YouTube [s rozšířenou ochranou údajů]

Naše webové stránky používají pluginy webové stránky YouTube. Provozovatel stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany údajů. Tento režim podle YouTube způsobuje, že YouTube na této webové stránce neukládá žádné informace o návštěvnících do té doby, než si pustí video. Další předávání údajů partnerovi YouTube však není režimem rozšířené ochrany údajů nutně vyloučeno. Tak vytváří YouTube – bez ohledu na to, zda se na nějaké video podíváte – spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na našich webových stránkách spustíte video z YouTube, vytvoří se připojení na servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Když jste přihlášeni do svého účtu na YouTube, umožníte YouTube přímo přiřadit prohlížení ke svému osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se ze svého účtu na YouTube odhlásíte.

Dále může YouTube po spuštění videa ukládat na vaše koncové zařízení různé soubory cookies. Pomocí těchto cookies může YouTube dostávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mj. používají k vytváření statistik videí, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci pokusů o podvod. Cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Případně může po spuštění videa na YouTube dojít ke spuštění dalších procesů zpracování údajů, na které nemáme vliv.

Použití nástroje YouTube jsme zvolili za účelem odpovídajícího znázornění naší on-line nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ.

Další informace o ochraně údajů u YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

8. Integrace Google Maps

a) Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps. Takto vám můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožníme vám pohodlné využívání funkce map.

b) Na základě návštěvy webové stránky dostává Google informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší webové stránky. Navíc budou předány údaje uvedené v článku 2. tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Pokud jste na Google přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu na Google, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. Google uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo uspořádání své internetové stránky, které odpovídá potřebám. Toto posuzování se odehrává především (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy v souladu s poptávkou a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na vznesení námitky proti vytváření takových uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit přímo na Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování ze strany poskytovatele pluginu získáte v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a zapojila se do mechanismu pro přenos dat mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

9. Práva subjektu údajů

a) Vzhledem k osobním údajům, které se vás týkají, máte vůči nám následující práva:

• právo na informace,

• právo na opravu a výmaz,

• právo na omezení zpracování,

• právo na námitku proti zpracování,

• právo na přenositelnost údajů.

b) Navíc máte právo si na zpracování svých osobních údajů námi stěžovat u úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

10. Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které plynou z vaší zvláštní situace, nebo pokud námitka míří proti přímému marketingu. V posledně uvedeném případě máte obecné právo vznést námitku, kterou akceptujeme bez udání zvláštní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na odstoupení nebo odvolání, postačí e-mail na info@keuco.de

11. Zabezpečení údajů

Při návštěvě webových stránek používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s příslušnou maximální úrovní šifrování, kterou podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, využíváme namísto toho technologii 128bitového šifrování v3. To, že se konkrétní stránka naší internetové prezentace přenáší šifrovaně, poznáte podle uzamčeného znázornění symbolu klíče případně zámku na dolní stavové liště svého prohlížeče.

Jinak používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje ochránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti nepovolanému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

12. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údaj je aktuálně platné a jeho stav je květen 2019.

Z důvodu dalšího zdokonalování našich webových stránek a nabídek nebo na základě změněných zákonných, respektive úředních směrnic může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Právě aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv otevřít a vytisknout na webových stránkách na adrese https://www.keuco.com/cz/datenschutz